6. Несебър – Tourist BG

 Архитектурно-исторически резерват, Археологически музей, Поморие – Музей на солта